Author Archives: Admin

Vữa Khô Trộn Sẵn – Giải Pháp Tất Yếu Cho Ngành Xây Dựng

vua-kho-tron-san

So với vữa trộn thông thường, vữa khô trộn sẵn không còn tạp chất, do cát dùng để sản xuất đã được sàng sạch và sấy khô trước khi đưa vào sản xuất, cộng với một số phụ gia bắt buộc nên khi sử dụng sẽ đem lại cho công trình tính thẩm mỹ cao.